Nokia 215 - 2-х симная

Nokia 215 - 2-х симная "звонилка" за 799 грн!

Nokia 215 - 2-х симная "звонилка" за 799 грн!