Юлия Савичева, Вера Брежнева и Глюкоза вместе сели за инструменты!

Юлия Савичева, Вера Брежнева и Глюкоза вместе сели за инструменты!

Юлия Савичева, Вера Брежнева и Глюкоза вместе сели за инструменты!